Home » Main » Hur fungerar ADSL bredband?

Hur fungerar ADSL bredband?

För att ställa in en ADSL-bredbandsanslutning är ett befintligt telefonsystem anslutet till BT-linjen genom koppartrådar. Under installationen isolerar ett DSL-filter (Digital Subscriber Line), eller splitter, frekvensband som gör att en enda rad kan användas för både telefonsamtal och ADSL-bredband.

På grund av hur ADSL nås påverkas prestanda av avstånd från PBX eller Private Branch Exchange. Ju närmare lokalerna är till utbytet, desto bättre blir resultatet som anslutningen drar nytta av en starkare signal. Detta är känt som ett asymmetriskt flöde av data.

I omedelbar närhet av utbytet kommer användarna att få höga hastigheter (upp till 24Mbps) och de mot kanten av signalområdet kommer att få lägre hastighet (ner till 1Mbps). Beräknade hastigheter kan kontrolleras innan du installerar anslutningen.

ADSL är inte heller exklusivt; det är känt som en bestridd tjänst där användningen delas mellan andra företag och hemanvändare i ditt område. Det är prestanda kommer att sakta ner vid topptider för användning.