Home » General » Ur Hälsohänsyn med sängar

Ur Hälsohänsyn med sängar

Det är mycket normalt att en nya sängar produkter (inklusive en madrass) har en mild ‘ny’ lukt vid leverans. Vissa människor är känsliga för vissa nya BED produktlukter och lukter, men det betyder inte att lukten är skadlig eller giftig. Om du är känslig för ny produktlukt rekommenderar vi att du luftar ut Mille Notti produkten (placera Himla och Lexington utanför eller öppna fönster).

Om du är orolig för giftiga kemikalier från en ny madrass har många sängar idag formellt certifierats som ‘giftfria och miljövänliga’. Dessa certifieringar listas vanligtvis inom produktinformation. Vi har sammanfattat de stora 24SJU hälsocertifieringarna när det gäller sängar och Ekens.